Kontakt

0918 480 441
filtrovanie.eu@gmail.com

Navisont Corporation s.r.o.

IČO: 51321611
DIČ: 2120668440
IČ DPH: SK2120668440
registrácia od 12.2.2018

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43122/V