Zariadenie na úpravu dusičnanov

1 290,00 

Popis

Zariadenie bezpečne odstráni z vody dusičnany.

– Riadiaca hlava zabezpečuje regeneráciu náplne úplne automaticky,
– Počas regenerácie neprepúšťa surovú vodu, teda závadná, nefiltrovaná voda nedostane do potrubného systému,
– Regenerácia prebieha v ľubovoľnom čase podľa potreby zákazníka, spravidla to je v nočných hodinách o 2:00,
– Riadiaca hlava je spoľahlivá s jednoduchým ovládaním,
– Všetky potrebné kroky nastavenia sú uvedené na čele hlavy v českom jazyku.

Špecifikácia:

Množstvo hmoty: 37 liter
Pripojenie: 1″
Prietok: 1,0 – 2,0 m3/h
Kapacita: 330/ (dusičnany+sírany)
Prevedenie: 10×54″ + 145 liter
Rozmery: (VxHxŠ) 1600 x 640 x 370 mm
Váha: 56kg